Hvad er hoppekrebs?

Hoppekrebs Calanus finmarchicus er zooplankton og bindeled mellem plankton og fisk.

Dette 3- 4 cm lange plankton er omtrent på bunden af næringskæden og har tilmed en kort livscyklus, 12 -14 måneder. Hoppekrebs er til stede i store mængder ved Nord-Norges kyst. Hoppekrebs er  verdens mest talrige dyreart og vor største høstbare og fornybare ressource. Den høstes ved overfladen i sommerhalvåret , det betyder meget lav bifangst af fisk og fiskelarver.  Hoppekrebsen er vegetar og spiser kun alger.

 

Find ud af, hvor du kan købe Calanus Oil / BMI Omega-3

Find forhandler