Produktionen af Calanus Oil

Høstningen foregår i Arctic fra små/mellemstore fartøjer og krebsen fryses ned med det samme på fartøjet og forbliver nedfrosset til  olien skal produceres i Tromsø. Det betyder minimal CO2 aftryk. Hoppekrebs har en kort livscyklus 12 – 18 måneder.

Dette betyder, at der ikke ophober sig miljøgifter, dette igen betyder, man slipper for store renseprocesser og kemikalier ved fremstillingen af olien i modsætning til alle andre fiskeolier. Olien er fra naturens side ren og med alle naturlige virkestoffer intakt.

Der høstes mindre end en tusindedels promille af den årlige biomassetilvækst.

 

Find ud af, hvor du kan købe Calanus Oil / BMI Omega-3

Find forhandler